Služby

Naše investiční a realitní kancelář spolupracuje s renomovanou právní kanceláří AK Pešková, která nabízí kompletní právní servis potřebný pro úspěšný, rychlý prodej a hlavně bezpečný prodej Vaší nemovitosti.

Spoluprace s právní kanceláří AK Pešková obsahuje tyto služby:

  • sepisování smluv a jiných listin, které jsou prodej případně vyžaduje
  • právní posouzení návrhů smluv protistran, zpracovávání právních rozborů
  • veškerá problematika týkající se  společenství vlastníků jednotek
  • sepis či právní posouzení smluv (kupní, o převodu družstevního bytu, darovací, nájemní, aj.), včetně   ověřování pravosti podpisů
  • problematika převodů, zástav či nájmů nemovitostí
  • zrušení a likvidace bytového družstva
  • advokátní úschovy kupní ceny
  • sousedské spory
Najdi domov

Zadejte město nebo ulici:

info@akroreality.com 604 739 750